Sotsiaalne muutus

Hasartmängud ja vaimne tervis: Ohud, eneseteadlikkus ja abinõud

mees mustal taustal

Hasartmängud võivad pakkuda lõbu ja meelelahutust, kuid nende liigtarbimine võib kaasa tuua mitmeid ohte inimese vaimsele tervisele. See teema on oluline, sest hasartmängusõltuvus võib tekitada mitmeid negatiivseid mõjusid, sealhulgas emotsionaalset stressi, sotsiaalset isolatsiooni ning isegi vaimset tasakaalu kaotust. Siin on ülevaade ohuteguritest, mis on seotud hasartmängudega, ja nõuanded selleks, kuidas vältida nende negatiivset mõju vaimsele tervisele. Saate hinnata, kas hasartmängud on lõbusad või tuleb midagi ette võtta.

Ohud, mis kaasnevad hasartmängudega

Sõltuvuse teke –

Korduvkäitumine: Hasartmängud võivad muutuda harjumuseks, tekitades sõltuvust.

Tolerantsuse suurenemine: Inimene võib hakata rohkem mängima, et saavutada samasugust rahulolu nagu varem väiksema panusega.

Emotsionaalne mõju –

Stress ja ärevus: Hasartmängudega kaasnevad sageli stress ja ärevus seoses rahaliste kaotuste või võitudega.

Depressioon: Sõltuvus võib viia depressioonini, eriti kui mängur ei suuda kontrollida oma mängimist või kannatab suurte kaotuste käes. Pidevate rahaliste kaotuste kogemine hasartmängudes võib viia masendusse või süvendada olemasolevat depressiooni. Olukord, kus inimene tunneb end pidevalt rahaliselt halvasti, võib mõjutada tema enesehinnangut ja põhjustada lootusetuse tunnet.

Sotsiaalne mõju –

Isolatsioon: Hasartmängusõltlased võivad muutuda sotsiaalselt isoleerituks, keskendudes üksnes mängule ja eemaldudes perest ja sõpradest.

Suhteprobleemid: Hasartmängusõltuvus võib põhjustada usalduse kaotust lähedaste ja partnerite seas. Kui inimene kulutab ülemäära aega ja raha mängimisele ning ignoreerib sellega seotud kohustusi, võib see tekitada lähedastes pettumust ja kahtlusi. Sõltuvuse käes kannatav inimene võib muutuda eemalolevaks või ebakindlaks suhtlemisel. Olulised vestlused ja suhtlus võivad jääda tagaplaanile, kuna mängimine võtab üle suurema osa nende tähelepanust.

Kuidas aga vältida negatiivset mõju vaimsele tervisele?

Teadlikkuse tõstmine –

Eneseanalüüs: Olge teadlik oma mängimisharjumustest ning analüüsige, kas need mõjutavad teie igapäevaelu ja emotsionaalset seisundit.

Piiride seadmine: Seadke endale kindlad limiidid, nii ajalised kui ka rahalised, ning järgige neid hoolikalt.

Kuidas ja kust otsida abi ja tuge?

Nõustamine ja ravi: Kui tunnete, et hasartmängud mõjutavad teie vaimset tervist, pöörduge psühholoogi või nõustaja poole. Psühholoogid, nõustajad või terapeudid, kellel on kogemusi hasartmängusõltuvusega, pakuvad professionaalset nõustamist ja toetust. Nad aitavad inimestel mõista sõltuvuse olemust, töötada läbi sellest tulenevaid emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme ning õpetavad ka ravistrateegiaid.

Toetusgrupid: Liituge toetusgruppidega või rääkige oma muredest lähedastele, et saada tuge ja mõistmist. Toetusrühmad, nagu Anonüümsed Hasartmängurid (Gamblers Anonymous) või teised sarnased organisatsioonid, pakuvad tugivõrgustikku ja võimalust jagada kogemusi teiste sõltlastega ning leida tuge ja nõuandeid.

Positiivne mängimine –

Hobid ja alternatiivid: Leidke muid meeldivaid tegevusi, mis mitmekesistaksid teie ajaviidet ja vähendaksid mängimisele pühendatud aega.

Mõõdukus: Mängige vastutustundlikult ning mõistke, et hasartmängud peaksid olema meelelahutus, mitte peamine sissetulekuallikas.

Mõõdukas mängimine nõuab enesekontrolli ja teadlikkust. Siin on mõned näpunäited, kuidas mängida mõõdukalt

Sea eelarve: Määra endale hasartmängudeks kindel eelarve, mida sa endale lubada saad. See aitab vältida üleliigset kulutamist ja aitab sul jälgida oma raha kasutamist mängimisel.

Määra piirid: Sea endale ajalised ja rahalised piirid. Näiteks võid määrata, kui palju aega nädalas või kuus kavatsed hasartmänge mängida ning millist summat oled valmis sellele kulutama.

Ära püüa kaotusi tagasi võita: Kui oled kaotanud, ära ürita seda tagasi saada. Mängi alati vastutustundlikult ning ära lase kaotustel enda mängimist ja otsuseid mõjutada.

Hasartmängude ja vaimse tervise vaheline seos on oluline teema, millest rääkimine võib aidata teadvustada riske ning pakkuda lahendusi nende vältimiseks või vähendamiseks. Ka Eesti parimad kasiinod on endale südameasjaks võtnud , et inimesed oleksid teadlikud, et mängimises on oluline tasakaal ja teadlikkus, kokkuvõttes loob just see posiitvse kogemuse.