Eesti koosloome töötoad

Konverentsi raames toimuvad kolm Eestile suunatud temaatilist töötuba:

Kestliku kogukonna neli mõõdet

Töötuba kogukondlike projektide või vabaühenduste eestvedajatele, kes on huvitatud maa- või linnakogukonna terviklikumaks ja kestlikumaks muutmisest. Külalislektor Kosha Joubert, Ülemaailmse Ökokülade Võrgustiku tegevjuht ja rahvusvaheline koolitaja. Töötoa korraldajad: Riste Keskpaik (Lilleoru) ja Liina Järviste (Väike Jalajälg).

 


Tuleviku(kõrg)haridus

Töötuba ülikoolide õppejõududele, täiskasvanuõppe edendajatele ja haridusvaldkonna uuendajatele jätkusuutlikku arengut toetavatest haridusuuendustest. Arutelu aitab läbi viia Jonathan Dawson, kestliku arengu hariduse edendaja. Töötoa korraldajad: Mihkel Kangur, Liisa Puusepp, Toomas Trapido Tallinna Ülikoolist.

 


Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik ettevõtlus – Eesti võimalused

Töötuba sotsiaalsetele ja rohemajanduse ettevõtjatele, poliitikate kujundajatele ja katusorganisatsioonide esindajatele. Külalislektor Gunter Pauli, ettevõtja ja rohemajanduse ekspert. Töötoa korraldajad: Ave Oit (MTÜ Lilleoru) ja Priit Mikelsaar (Biomarket).

Igasse töötuppa on kutsutud väljaspool konverentsil osalejaid 20 antud valdkonda esindavat asjatundjat ja uuendajat Eestist.


Estonia Day – celebrating 100 years of independence!

10. juulil loome Lilleorus suure avatud ruum, kus ühiselt luua Eestile järgmiseks sajaks aastaks visiooni, mis toetab meie kestlikku arengut inimeste, ühis- ja kogukonnana.

Kas mahemaa Eesti on üksnes unistus või reaalne võimalus? Millele toetudes saaksime kujundada Eestist ökoloogiliselt tasakaalus ühiskonna ja riigi? Kuidas jõuda maheda kultuuri, kaasava kogukonna ja jätkusuutliku majanduseni? Mida igaüks meist saab teha, et võim ei oleks rahvast võõrandunud? Kuidas saame majandusest kujundada vahendi soovitud muutuste loomiseks ja võimendamiseks, et elukorraldus Eestis oleks tark, teadlik ning kooskõlas looduse ja inimese endaga?

Eestil on midagi maailmas tõeliselt unikaalset – vahetu ajalooline kogemus sellest, kuidas kogu rahvas ühiselt võib käivitada suuri ühiskondlikke protsesse. Rahva koosmeel on toonud meid Nõukogude Liidust Eesti Vabariiki – totalitaarsest rezhiimist uude avatud maailma. Kuidas saaksime selle erakordse kogemuse ja esivanemate tarkuse võtta kaasa uude sajandisse?

Kutsume teid kõiki aruteludes osalema!

Oleme kutsunud oma muutuste lugusid ja tulevikunägemusi jagama Tõnis MägiValdur MikitaAnne LuigeEva TruuverkiToomas Trapido ja Ingvar Villido ning väliskülalistena Gunter Pauli Rooma Klubist ja Kosha Jouberti GENist. Päeva modereerivad Urmas Vaino ja Anneli Ohvril, Gunter Paulile esitab küsimusi Ott Pärna.