Eestile suunatud töötoad

Eesti koosloome töötoad

Konverentsi raames toimuvad kolm Eestile suunatud temaatilist töötuba:

Kestliku kogukonna neli mõõdet

Töötuba kogukondlike projektide või vabaühenduste eestvedajatele, kes on huvitatud maa- või linnakogukonna terviklikumaks ja kestlikumaks muutmisest. Külalislektor Kosha Joubert, Ülemaailmse Ökokülade Võrgustiku tegevjuht ja rahvusvaheline koolitaja. Töötoa korraldajad: Riste Keskpaik (Lilleoru) ja Liina Järviste (Väike Jalajälg).

 


Tuleviku(kõrg)haridus

Töötuba ülikoolide õppejõududele, täiskasvanuõppe edendajatele ja haridusvaldkonna uuendajatele jätkusuutlikku arengut toetavatest haridusuuendustest. Arutelu aitab läbi viia Jonathan Dawson, kestliku arengu hariduse edendaja. Töötoa korraldajad: Mihkel Kangur, Liisa Puusepp, Toomas Trapido Tallinna Ülikoolist.

 


Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik ettevõtlus – Eesti võimalused

Töötuba sotsiaalsetele ja rohemajanduse ettevõtjatele, poliitikate kujundajatele ja katusorganisatsioonide esindajatele. Külalislektor Gunter Pauli, ettevõtja ja rohemajanduse ekspert. Töötoa korraldajad: Ave Oit (MTÜ Lilleoru) ja Priit Mikelsaar (Biomarket).

Igasse töötuppa on kutsutud väljaspool konverentsil osalejaid 20 antud valdkonda esindavat asjatundjat ja uuendajat Eestist.

ORGANISERS

GEN Europe
Lilleoru
GEN Estonia

CONFERENCE COORDINATOR

Ave Oit
(+372) 5649 9199
ave.oit@lilleoru.ee

PROGRAM COORDINATOR

Mariana França
mariana@gen-europe.org

REGISTRATION AND INFORMATION

Mari Palgi
info@gen2018.ee

MEDIA AND COMMUNICATION

Kaie Kotov
(+372) 5690 6231
 kaie.kotov@lilleoru.ee

Follow us on  

 

Join GEN 2018 newsletter to get updates!

Please check your e-email to verify your subscription

Share This