Toomas Trapido

Bioloog, looduskaitsja, Gaia hariduse eestvedaja

Gaia Akadeemia

Eesti

EESTI PÄEV

ARTIKKEL

Toomas Trapido arutleb, kuidas Eestist on justkui juhtumisi saanud Gaia hariduse pilootmaa, kus on erinevates Gaia hariduse põhimõtete järgi loodud õppeasutustes võimalik õppida vanusest olenemata.

Gaia haridus – UNESCO poolt tunnustatud säästva arengu haridusprogramm tugineb neljale vaalale: sotsiaalsed suhted, majandus, ökoloogia ja maailmavaade. Eesti Gaia hariduse kogukond on käivitanud üldhariduskoolina toimiva Gaia Kooli ja täiskasvanutele suunatud Gaia Akadeemia, koostöös Tallinna Ülikooliga on Gaia haridust lõimitud ka integreeritud loodusteaduste õppekavva. Veel on kavas rajada Gaia lastehoid.

Toomas Trapido on alati otsinud viise, kuidas inimesed saaksid elada suuremas kooskõlas loodusega, propageerides ökoloogilist mõtte- ja eluviisi. Ülikoolis õppis ta bioloogiat, hiljem ka veebirakenduste tegemist, ta on juhtinud Eestimaa Looduse Fondi, olnud erakonna Eestimaa Rohelised esindajana riigikogus, liikumise Teeme Ära! üks algatajatest, ökokogukondade liikumise üks juurutajatest ning Eesti esimese eetilise finantsasutuse Hea Koostöö HLÜ kaasasutaja. Ta on käivitanud Gaia Akadeemia, mille juht ta ka on, õpetades samas Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Vabas Waldorfkoolis endale südamelähedasel teemal – looduse, inimese ja evolutsiooni omavahelisest heast läbisaamisest.

“Gaia hariduse ja samas ka mu isiklik usk ongi, et nii elu kui inimene on terviklikud nähtused – keha, hing ja vaim peavad igaüks oma osa saama. Nii saame eklektika asemel hoopis läbitunnetatud ja tasakaalustatud terviku.”

KORRALDAJAD

GEN Europe
Lilleoru
GEN Estonia

KONVERENTSI KOORDINAATOR

Ave Oit
(+372) 5649 9199
ave.oit@lilleoru.ee

PROGRAMMI KOORDINAATOR

Mariana França
mariana@gen-europe.org

 

REGISTREERIMINE JA INFO

Mari Palgi
info@gen2018.ee

TOETA KONVERENTSI

Toivo Aalja
(+372) 504 24 08
toivo.aalja@lilleoru.ee

Jälgi sotsiaalmeediat  

 

Join GEN 2018 newsletter to get updates!

Please check your e-email to verify your subscription

Share This