Kosha Anja Joubert

Tegevjuht, koolitaja, konsultant

GEN, Findhorn

Lõuna-Aafrika, Šotimaa

Kosha on Rahvusvahelise Ökokülade Ühenduse (Global Ecovillage Network, GEN) tegevjuht. Ta on 25 aasta jooksul elanud paljudes kogukondades üle maailma ning veendunud, et võti tänapäeva ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamiseks peitub ühistarkuses, -loovuses ja koostöös. Ka konverentsil kõneleb ta rahvusvahelise ökokülade liikumise kogemusest ja õppetundidest uue eluviisi kujundamisel.

Kogu maailmas koondub üha enam inimesi teadlikult loodud kogukondadesse rajamaks endale sisukat ja mõtestatud elu, mis põhineb respektil looduse ja kaasinimeste vastu. Nende kogukondade aluseks on reeglina teadlik koostöö, sotsiaalne ja majanduslik õiglus ning nad otsivad pidevalt viise, kuidas hoida suhted inimeste vajaduste ja Maa ökosüsteemide vahel tasakaalus. Kosha on palju aastaid tegutsenud kogukondade jõustamise, kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning jätkusuutliku arengu toetaja, nõustaja ja koolitajana. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud Gaia haridusprogrammide kaasautor ning koolitaja ning viinud läbi ökokülade arendamise projekte ning koolitusi Saksamaal, Šotimaal, Itaalias, Lõuna-Aafrikas, Indias, Gambias, Ghanas, Senegalis ja Palestiinas.

Üles kasvanud Lõuna-Aafrika aprtheidirežiimis tegi Kosha 1991. aastal palverännaku oma kodumaal ning leidis selle käigus kogukonna, kus elasid koos valged ja mustad lõuna-aafriklased. See kogemus muutis tema elu ning sestpeale on ta pühendunud sildade rajamisele üle kõiksuguste ühiskonnas leiduvate lõhede.  

Praegu elab Kosha perega Findhorni ökokülas Šotimaal. Lisaks tööle Rahvusvahelises Ökokülade Ühenduses kuulub ta Euroopa jätkusuutlikule arengule pühendunud kodanikualgatuste katusorganisatsiooni ECOLISE nõukokku ning just tänu temale on välja kujunenud iseseisev GENi haru Aafrikas.

KORRALDAJAD

GEN Europe
Lilleoru
GEN Estonia

KONVERENTSI KOORDINAATOR

Ave Oit
(+372) 5649 9199
ave.oit@lilleoru.ee

PROGRAMMI KOORDINAATOR

Mariana França
mariana@gen-europe.org

 

REGISTREERIMINE JA INFO

Mari Palgi
info@gen2018.ee

TOETA KONVERENTSI

Toivo Aalja
(+372) 504 24 08
toivo.aalja@lilleoru.ee

Jälgi sotsiaalmeediat  

 

Join GEN 2018 newsletter to get updates!

Please check your e-email to verify your subscription

Share This