Jonathan Dawson

Rohemajanduse ekspert ja haridusuuendaja

Schumacher College

Suurbritannia

Jonathan Dawson on rohemajanduse ekspert ja haridusuuendaja. Konverentsil kõneleb ta ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikkust majandusest ning kestlikku arengut toetavast kõrgharidusmudelist.

Jonathan juhatab Schumacher kolledži majanduse õppetooli ning tegeleb teise suure teemana majanduse kõrval haridusuuendustega: “Nii nagu haridus on sulgenud meid eraldatuse puuri, on sel ka potentsiaal mängida kriitilist rolli meie vabastamisel. Õppekavade muutmisel on selles asjas eriti oluline ülesanne.”

Pikaajalise Findhorni ökoküla elaniku ja endise Euroopa ökokülade võrgustiku presidendina oli Jonathan peamine eestvedaja maailma ökokülade parimatel praktikatel põhineva Gaia hariduse kestliku majanduse õppekava koostamisel. Koos Hildur ja Ross Jacksoniga oli ta peaesineja esimesel Eestis toimunud ökokülade teemalisel konverentsil 2006. aastal.    

KORRALDAJAD

GEN Europe
Lilleoru
GEN Estonia

KONVERENTSI KOORDINAATOR

Ave Oit
(+372) 5649 9199
ave.oit@lilleoru.ee

PROGRAMMI KOORDINAATOR

Mariana França
mariana@gen-europe.org

 

REGISTREERIMINE JA INFO

Mari Palgi
info@gen2018.ee

TOETA KONVERENTSI

Toivo Aalja
(+372) 504 24 08
toivo.aalja@lilleoru.ee

Jälgi sotsiaalmeediat  

 

Join GEN 2018 newsletter to get updates!

Please check your e-email to verify your subscription

Share This