Eva Truuverk

Ettevõtja, sotsiaalne innovaator

Teeme Ära Sihtasutus

Eesti

EESTI PÄEV

VEEB

Eva Truuverk, üks aastal 2008 Eestis alguse saanud kodanikuliikumise Teeme ära! algatajatest ja juhtidest, avab 15. septembril toimuva Teeme Ära Maailmakoristuse talgute sisu ja saamisloo. See päev, mil inimesed 150 riigis asuvad ühiselt koristama maakera lämmatavat risu, saab olema ka maailma ajaloo suurim positiivse mõjuga kodanikualgatus.

Teeme Ära Maailmakoristus on kasvanud välja Eesti kodanikuliikumisest Teeme ära!, kui aastal 2008 koristas 50 000 eestimaalast Eesti prügist puhtaks viie tunniga. Eestlaste algatus – üks riik, üks päev – pälvis maailmas suurt huvi ja uudishimu. Nii kuulutatigi 2012. aastal välja Maailmakoristuskampaania, millega liitus 96 riiki. 15. septembril 2018 toimuvast ülemaailmsest koristuspäevast võtab osa 150 riiki.

Ent Teeme ära! ei ole kunagi olnud pelgalt prügikoristusaktsioon. See on moodus anda inimestele tagasi usk, et neist sõltub midagi ja et üheskoos on võimalik viia ellu suuri asju, mis muudavad mitte ainult koduküla, vaid kogu maailma.

Äritaustaga endine firmade omanik Eva Truuverk on juhtinud Teeme ära! kodanikuliikumist algusest peale, kui laskis end ära rääkida idee ühel autoril Rainer Nõlvakul. Ta ütleb, et ei ole sinisilmne, kes usub, et pärast 15. septembrit on maailm läikivalt puhas ja prügita paik ning risustajad üheainsa päevaga kadunud. Ent see päev teeb midagi tähelepanuväärset planeedi ja siin elavate inimeste heaks.

“Et tekiks vaimne nihe, peab kogu maailm koristama korraga. Koristajate arv peab olema võimalikult suur, ideaalis 5% planeedi elanikkonnast, mis on 380 miljonit inimest. Kui me selle saavutame, siis toimub suur nihe täiesti kindlasti.”

KORRALDAJAD

GEN Europe
Lilleoru
GEN Estonia

KONVERENTSI KOORDINAATOR

Ave Oit
(+372) 5649 9199
ave.oit@lilleoru.ee

PROGRAMMI KOORDINAATOR

Mariana França
mariana@gen-europe.org

 

REGISTREERIMINE JA INFO

Mari Palgi
info@gen2018.ee

TOETA KONVERENTSI

Toivo Aalja
(+372) 504 24 08
toivo.aalja@lilleoru.ee

Jälgi sotsiaalmeediat  

 

Join GEN 2018 newsletter to get updates!

Please check your e-email to verify your subscription

Share This