“Teadlike kogukondade tarkus” toob kokku 500 jätkusuutliku eluviisi arvamusliidrit, eksperti ja praktikut üle kogu maailma, sh Eestist. Meie eesmärk on koondada ja vahendada nende väärtuslikke teadmisi ja kogemusi, et kiirendada liikumist teadliku ja jätkusuutliku elukorralduse suunas ning inspireerida osalejaid iseenda, üksteise ja loodusega suuremas tasakaalus elama.

EESTI 100 KINGITUS!

Konverents on meie kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul. Korraldame selle tähistamiseks ka eraldi Eesti päeva. See on võimalus jagada Eestis käivitatud algatusi ja siin välja töötatud uuenduslikke lahendusi jätkusuutliku elukorralduse loomisel. Registreeru EV100 lehel ja löö kaasa konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” korraldamisel.

Vaata ja löö kaasa!

KONVERENTSIST

Igal meie tegevusel on mõju. Kuidas tegutseda nii, et looksime oma tegevusega suuremat tasakaalu iseenda, üksteise ja loodusega? Meie eesmärk on tuua konverentsile “Teadlike kogukondade tarkus” kokku maailma ökokogukondade praktilised teadmised ja oskused, et kiirendada pööret teadliku ja jätkusuutliku eluviisi suunas ning jagada omalt poolt Eestis loodud lahendusi.

Selline elukorraldus toetub kujundlikult neljale sambale: 1) inimese teadlik ja terviklik areng; 2) avatud suhtlus ja teadlik koostöö; 3) õiglane majandus ja sotsiaalne ettevõtlus; 4) elurikkust ja Maa ökosüsteemide kestlikku arengut toetavad tehnoloogiad.

Erinevates ökokülades üle maailma on inimesed aastakümneid praktiliselt uurinud võimalusi, kuidas muuta inimese elu, nii et see koormaks vähem keskkonda, toetaks inimese enda ning kogukonna arengut. Paljud neist on jõudnud järeldusele, et muutust ei toimu või ei ole see piisavalt mõjus, kui me ei võta päevakorda inimese sisemaailma. Muutuste võti on inimeses endas.

Just seetõttu oleme võtnud konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” fookusesse teadmised, mis toetavad inimese teadlikku ja terviklikku arengut.

“Hakkasin ökokogukondade vastu huvi tundma üle 10 aasta tagasi, kui sain aru, et loodust ei saa lõputult inimese eest kaitsta, vaid et vaja on uut inimeste ja looduse kooselu mudelit.”
Toomas Trapido
“Ökokogukondade liikumine ühendab kogukondi üle maailma ja innustab üksikisikuid oma unistusi ellu viima, näidates, et see on võimalik.”
Sven Aluste
“Ökokogukondade liikumine seostub mulle innovatsiooni, hoolimise, teadlikkuse, vastutuse ja tegutsemisega. Olen valmis jagama kogemusi, mis olen saanud Euroopa ökoküladega läbikäimisest 5 aasta jooksul.”
Aale-Triinu Sonn-Tambaur
“Kogukondlik eluviis pakub lahendusi dilemmadele, mille ees inimkond täna seisab. Võtmesõnaks on lihtsus ja mõtteviis: “Lapse kasvatamiseks on vaja kogu küla”, näitab meile suunda.”
Tarvo Nurmeots

MILLIST MÕJU SOOVIME LUUA?

Soovime konverentsiga tekitada impulsi, et innustada teadlikult loodud muutuseid
ning suurendada jätkusuutlike lahenduste mõju neljas valdkonnas:

Loengud. Ettekanded. Praktilised töötoad.

Loome inspireeriva ja toetava keskkonna uute ideede ja algatuste sünniks ning üksteiselt õppimiseks.

ASUKOHT

EESTI

Eesti tervikuna on väljastpoolt tulijale haarav ja innovaatiline kogukond, millel on samas veel alles pinnas kogukondliku pärimuse ja sügava vaimutarkuse näol. Eesti kogemustest soovitakse õppida. Just sel põhjusel korraldame konverentsi raames eraldi Eesti päeva, mis on ühtlasi pühendatud Eesti 100. sünnipäevale.

See on võimalus jagada Eestis käivitatud algatusi ja siin välja töötatud uuenduslikke lahendusi jätkusuutliku elukorralduse loomisel. Konverentsi järelprogrammi raames loome Eestisse saabunud külalistele võimaluse tutvuda kogukondadega üle Eesti.

LILLEORU

Lilleorgu tänaseks loodud õppe- ja elukeskkond on kujundatud  eesmärgiga toetada inimese teadlikku ja terviklikku arengut. Algusest peale on kõigis siinsetes tegevustes olnud võtmekohal teadlikkuse kasutus. Lilleoru keskusele pani 1993. aastal aluse kriya jooga õpetaja Ingvar Villido koos väikese hulga õpilastega.

Üheskoos ehitati esimesed hooned, rajati permakultuuri aed ning Elulille park. Siin rakendatav Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunst on tänaseks jõudnud tuhandete inimesteni Eestis ja välismaal. 2018. aastal avatakse siin ka uus Teadlikkuse Rakendamise Kool, mis on ühtlasi konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” süda.

KORRALDAJAD

Ülemaailmne ökokogukondade võrgustik (Global Ecovillage Network ehk GEN) ühendab maailma eri paikades tegutsevaid uuendusmeelseid, traditsioonilist tarkust ja kohalikku kultuuripärandit au sees hoidvaid kogukondi, kus elatakse teadlikult jätkusuutlikul viisil. Võrgustikku kuulub ligi 10 000 sellist kogukonda üle kogu maailma, mille hulgas on nii teadlikult asutatud kogukonnad, traditsioonilised külad kui linnakogukonnad.

www.gen-europe.org

1993. aastal asutatud Lilleoru on üks Eesti vanematest ja suurematest teadlikult asutatud kogukondadest ning Eesti Ökokogukondade Ühenduse asutajaliige. 2001. aastal loodud MTÜ Lilleoru tegevuste aluseks on teadlik tegutsemine ja koostöö, eesmärgiga toetada inimese teadlikku ja terviklikku arengut. MTÜ üks peamistest ülesannetest on Lilleoru keskuse haldamine ning erinevate kursuste korraldamine.

www.lilleoru.ee

Eesti Ökokogukondade Ühenduse missiooniks on aidata kaasa kestliku maailma kujundamisele ja ühendada ning esindada inimesi ja organisatsioone Eestis, kes seisavad ökokogukondliku mõtte- ja eluviisi kandmise ja edendamise eest. Meie unistuseks on Eesti ökoriik, mis väärtustab keskkonda ja kogukonda ning  teadvel, terviklikku ja  tasakaalus inimest – ning mille loomise protsessi soovime panustada.

www.kogukonnad.ee

Viimastel aastatel on GEN-Europe konsulteerinud nii ÜRO-d kui Euroopa Komisjoni, tutvustamaks ökokogukondades välja töötatud praktilisi lahendusi, mille abil muuta taas inimväärseks ja elukõlbulikuks kogukonnad ja ökosüsteemid, mis on saanud kahjustada ülemajandamise ja -tarbimise tõttu.

MEESKOND

Toivo Aalja

Toivo Aalja

Toivo on GEN2018 peakorraldaja ja konverentsi initsiaator. Ta kuulub nii MTÜ Lilleoru kui Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatusse ning juhib Teadlikkuse Rakendamise Kooli ehitust Lilleorus. Toivo on mitmekülgse kogemusega ettevõtja ning üks Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (JCI) asutajaliikmetest. 1994. aastast on ta JCI senaator nr 53657 ning osales ka JCI Euroopa konverentsi korraldamisel Eestis 2006. aastal.

Ave Oit

Ave Oit

Ave on MTÜ Lilleoru mootor – ta on pikaajaline juhatuse esinaine ning üks Eesti Ökokogukondade ühenduse asutajatest. Ka oli ta üks neist, kes koos Ingvar Villidoga Lilleorule aluse panid. Inimeste teadliku arengu ja jätkusuutliku elulaadi edendamine Eestis on tema südameasi. Ave on olnud ka Biomarketi ökopoodide asutamise juures ja tänaseni tegev Biomarketi koolitusjuhina. Ta on tunnustatud indiaani kultuuri asjatundja.

Toomas Trapido

Toomas Trapido

Toomas on Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse esimees ning seotud mitmete oluliste jätkusuutliku eluviisi algatustega Eestis, nende seas Eestimaa Looduse Fondi tegemised 1997-2005, Teeme Ära! / Let’s Do It World jt. Täna veab ta Gaia Akadeemiat, õpetab ja õpib Tallinna ülikoolis ja Tallinna Waldorfkoolis ning on eetilise Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu juhatuses.

Viimastel aastatel on GEN-Europe konsulteerinud nii ÜRO-d kui Euroopa Komisjoni, tutvustamaks ökokogukondades välja töötatud praktilisi lahendusi.

LIITU UUDISKIRJAGA

KUIDAS TOETADA?

Toeta rahaliselt

Toeta konverentsi peaareeni ostmist ja paigaldamist.

 • Kasutatud ja vajadusel teisaldatav hiigeltelk.
 • Mahutab suurusjärgus 500-600 inimest (max 900 inimest)
 • Põrandapindala on 530 m2
 • Taolise hiigeltelgi hind uuena on u 100 000 EUR
Toeta läbi Hooandja või võta ühendust toivo.aalja@gen2018.ee
Anneta Hooandjas!

Eelarve

 • Telgi ostuhind ja esmased eeltööd põranda rajamiseks 12000 EUR
 • Lava ehitus ja elektriühenduse rajamine 4000 EUR
 • Saali põranda ettevalmistus ja ehitus taaskasutatavatest materjalidest 6000 EUR
 • Lisaks tuleb soetada või rentida valgustus ning toolid.

Toeta vabatahtlikuna

Liitu vabatahtlikuna jaanuarist 2017:

 • korraldamises või kommunikatsioonis;
 • vabatahtlike koordineerimisel;
 • rahastuse kaasamisel;
 • taristu ülesehitamisel;
 • toitlustuse korraldamisel;
 • majutuse ja transpordi planeerimisel.

Soovid kiirendada liikumist teadliku ja jätkusuutliku elukorralduse suunas?

Kirjuta toivo.aalja@gen2018.ee ja täpsustame kuidas saad abiks olla!

Tänuks saad võimaluse osaleda konverentsil ja muidugi kaasa aidata olulise sündmuse korraldamisel inspireerivas seltskonnas ja uusi kogemusi omandades.

Võta ühendust!

Konverents on meie kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul. Korraldame selle tähistamiseks ka eraldi Eesti päeva. See on võimalus jagada Eestis käivitatud algatusi ja siin välja töötatud uuenduslikke lahendusi jätkusuutliku elukorralduse loomisel. Registreeru EV100 lehel ja löö kaasa konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” korraldamisel.

PARTNERID JA TOETAJAD